Hvorfor er Eirik på 
gluten- og mælkefri diæt ?

 

 

 

 

bar_g_1.gif

 

 

bar_g_1.gif

Nedenstående er en beskrivelse på vores bevæggrunde,
som forældre, for at vælge en diæt for vores dengang 6 årig søn.

 

  

bakery_home.gif

Fordi diæten, mest af alt, hjælper på Eiriks psyke og sprog, samt heldigvis også på hans sind og almene helbred

Fordi tiden forud for feb. 2003, for Eirik og os, har været en lang ørkenvandring af undersøgelser, tests, ventetider og møder..

I februar 2003 startede Eirik på udredning på Det  Børnepsykiatrisk Hus, med henblik på at af- eller bekræfte om Eirik led af autisme.

I februar 2003 startede Eirik på den mælke- og glutenfri diæt.

Lidt forhistorie.

Eirik lærte sig selv på bedste ”autistiske facon”, alfabetet på computer som 4 årig.. store som små bogstaver. Vel og mærke før han kunne tale. Computerprogammet ”BoBo” spurgte, og Eirik ”svarede” vha. mus og tastatur !!! Eirik var ekstremt optaget af vaskemaskiner, tørretumblere og vandrør, ud over tog, men ikke særlig interesseret i andre børn og unaturligt bange for visse ting

Så inden udredningens start, havde jeg fundet frem til en del andre ”autistforældre” og ad den vej kom jeg omkring hjemmesiden http://www.sitecenter.dk/autisme.diet, som satte mig i gang med at undersøge om Eirik kunne profitere af en sådan diæt.

Denne søgen efter viden førte mig langt omkring. Det er helt utroligt hvad forældre rundt om i Danmark bruger af tid og penge på at give deres autistiske børn de bedst mulige chancer for at kunne klare sig i denne verden.

Nå, tilbage til diæten. Men nu er jeg sådan, at jeg IKKE vil igangsætte en så omfattende diæt, som en 100 % mælke- og glutenfri diæt er, uden at kunne sandsynliggøre at Eirik kunne få det bedre af den.

Og det gjorde jeg så…

Der er mange ting der tyder på at mælke og glutenproteiner kan skade nogle personer, faktisk så meget at de kan bliver psykisk syge, naturligvis nogen mere end andre. Og der er noget der tyder meget kraftigt på, at nogle personer udviser autistisk adfærd som følge af at deres krop ikke kan udskille disse stoffer/proteiner på den rigtige måde.

Men husk; en diæt gør IKKE en autist "rask"..

Påstår nogen at de kan helbrede dit autistiske barn, så er det på sin plads at blive MEGET skeptisk... Personligt vil jeg tage mit barn og komme væk i en fart. Men det er min faste overbevisning, at nogle autister og nogle med "autistisk adfærd" kan hjælpes et langt stykke hen ad vejen, hvis det er disse proteiner der er skyld i miseren.

Så 1 stk. urinprøve blev sendt til Norge.

Læs om hvordan det forgår her: Inden opstart

Og svaret på urin-analyserne påviste at Eirik har problemer med mælk og gluten, så samtidig  med at udredningen starter, så starter Eirik på diæten

Udredningen starter med en ADOS-test. (Autistic Disorder Observation Scale).

Eirik har deltaget i nogle legeobservationer, for at få klarlagt om de "autistiske træk" er et symptom på noget andet, feks. Semantic Pragmatic Disorder (SPD, som også er en sprogforstyrrelse). Men Eirik var og er svær at placere i en "bås", så vi forældre medvirkede i en ADI-undersøgelse, som består af  3½ times spørgsmål til os, om Eirik fra dag 1 til hans 6. år (som var hans alder på daværende tidspunkt).

Og i de måneder som går med udredningen, får Eirik, som nu er på diæt, det bare bedre og bedre. Og hvor meget det så får af betydning for den endelige diagnose vides ikke, men hvorom alting er, så kom resultatet forsommeren 2003, og diganosen lød:

Impressiv dysfrasi.
(Sprogopfattelsesforstyrrelser)
og deraf følgende autistisk adfærd

Hvilket skal opfattes som at Eirik har sprogproblemer i sådan et omfang, at han udviser ”autistisk adfærd”, og ikke som først antaget, at Eirik har autisme med deraf følgende sproglige problemer.
Personligt tror vi på at diæten gjorde udslaget.. Havde han ikke været startet på diæten, var diagnosen blevet ”autist” eller
GUA

Han har stadigvæk ”autistiske evner”, feks visuelt er han utrolig stærk. Ordbilleder og mekaniske funktioner som han af en eller anden årsag finder interessant bliver affotograferet og gentaget og gentaget og gentaget og gentaget og gentaget med stor omhyggelighed og meget, meget detaljeret. Og i denne tid er bilvaskehal det helt store hit. Så vi har vejens reneste bil, udenpå i hvert fald

greentea_up.gif
Til top