Velkommen til Lars-Online

download link

Mit navn er Lars Vestergaard Nielsen. Jeg er født d. 7. april 1959, og er dermed født i Vædderens tegn og Grisens år. Hvad det gør mig til rent astrologisk har jeg ingen anelse om, men det kan vel altid bruges som indgang til en diskussion - astrologi er dog ikke en af mine interesser.

Til højre er et billede af undertegnede. Selvom det er et par år gammelt ligner det da meget godt, undtagen håret der er blevet en del kortere og mere gråt. Men farverne er da meget pæne

Jeg har været gift siden 1993 med Kari (se hendes hjemmeside), og har to børn: datteren Bjørk fra 1995 og sønnen Eirik fra 1997. Børnenes navne er bevidst valgt ud af de gamle nordiske navne, hvoraf mange desværre er sjældent brugt i Danmark. Se evt. hos Danmarks Statistik hvor mange der pt. hedder det samme som hhv. Bjørk og Eirik. "Bjørk" er i øvrigt officielt et drengenavn (pigenavnet er "Bjørg"), men vi fik heldigvis en dispensation fra Kirkeministeriet efter lidt tovtrækkeri, da "Bjørk" jo i praksis reelt er et pigenavn i dagens Danmark.Jeg er uddannet som landinspektør på Aalborg Universitet i 1987, og foretog under studiet to ekstracurriculære aktiviteter, hver af ét års varighed. Dels et år på datalogi-bifagsstudiet på Aalborg Universitet og dels et år på University of Calgary, Alberta, Canada. Sidstnævnte med speciel fokus på avancerede teknikker indenfor stedbestemmelse med satellitter og inertialsystemer. Dette studieophold dannede grundlag for mit afgangsprojekt som jeg døbte "Påvirkninger" med en tre-dimensionel enhedsvektor-trio som illustration. Jeg er dog bange for at den bevidst dobbelttydige titel gik hen over hovedet på de fleste

Mine professionelle interesser omfatter programmering og anden EDB, Internet og alt hvad der har med geografiske kort (landkort, søkort etc.) at gøre. Jeg er arbejder siden 1. november 2002 dels som selvstændig konsulent i mit eget firma GisPro, og dels for et landinspektørfirma i Odense, Hvenegaard & Meklenborg, hvor jeg arbejder med løsninger til GIS (Geografiske Informations-Systemer). Jeg arbejder pt. mest med lave Intranet/Internet-løsninger, men mit brede kendskab til GIS-produktet MapInfo kommer heldigvis også i anvendelse. Jeg var tidligere ansat i Kampsax (nu Cowi), hvor jeg i 3-4 år var leder for IT- og udviklingsafdelingen. Men denne tjans frasagde jeg mig frivilligt i februar 2001 af personlige grunde, da min arbejdstid pludselig primært gik med timelange møder og skrivning af strategioplæg der konsekvent blev syltet/ignoreret af den lokale ledelse. Det var ikke min kop te, så jeg pakkede mine sydfrugter, og har aldrig set mig tilbage. Jeg er og bliver vist en regulær "kode-karl"

Som konsekvens af mine interesse for GIS, har jeg lavet en download-sektion (nu både på dansk og engelsk) hvor der er links til at downloade de af mine applikationer til MapInfo m.m. jeg har publiceret. Jeg har på det seneste kastet mig over Open Source til GIS-formål, specielt produktet Mapserver, og dette miljø er dejligt tæt på det "udvikler-Klondyke" jeg savnede da MapInfo blev "institutionaliseret" fordi økonomi- og marketingsfolkene overtog styringen. Firmaer der laver tekniske produkter skal styres af teknikere eller andre med teknisk indsigt, IMHO, uanset hvor mange marketingsflosker og kortlivede buzzwords de andre ellers kan rable af sig - både vågen og i søvne. Og Christian Rovsing International (nu: Rovsing Dynamics??) var ikke et typisk eksempel på det modsatte !


Jeg har også oprettet en "Pet Projects" section, hvor aflæggere af mine interesser og mit arbejde kan plejes. Der er bl.a. en liste over danske motorvejsrastepladser, set på farve-flyfotos.

Jeg har også et selvstændig site til mine professionelle gøremål under navnet GisPro. Bl.a. inkluderer dette XDK-initiativet.

Mine personlige interesser omfatter, udover edb og Internet, bl.a. fotografering, køreture ud i det blå, rejser til eksotiske steder samt et spil Quake II el.lign. i ny og næ. Jeg er gift siden 1993 og har to børn, en datter fra december '95 og en søn fra marts '97.

Mit bedste bud på et personligt motto og leveregel er : Styrke, Retfærdighed og Konsekvens. Måske skulle jeg lave et fancy logo (våbenskjold el.lign.) og oversætte teksten til latin eller oldgræsk eller sådan noget. Eller måske ligefrem til Klingonsk

Denne private hjemmeside er helliget mine private interesser og gøren og laden. Og den er også helliget til at være platform for publicering af mine politiske meninger om dit og dat. Listen nedenfor viser hvilke emner jeg indtil videre har taget op:

  1. Roadpricing. Dårlig politik og teknologi-fiksering går op i en højere enhed som nyt skatteinddrivelsesmiddel !
  2. Manglen på konsekvens i det danske samfund. Det er stort set risikofrit at skade andre mennesker i dagens Danmark.
  3. Danmark er ikke et demokrati. Det er (i mangel af et bedre ord) et PARTI-DEMOKRATUR, dvs. et demokrati-lignende diktatur skabt og styret af de selvbestaltede politiske partier.
  4. Trafikpolitikkens fallit. De fleste danske politikere har et dogmatisk og formynderisk syn på samfærdslen og trafikkulturen i landet, og mangler føling med virkeligheden og forståelse for den enkelte borgers legitime færdselsbehov.

Jeg vil afholde mig fra direkte politiske programerklæringer, og holde mig til enkeltsager og statements, da dette ikke skal være en regulær politisk platform. Jeg har ingen ambitioner om hverken at blive politiker eller stifte politiske partier (punkt 3 ovenfor skulle forklare hvorfor). Og jeg hverken kan eller vil skaffe "benhårde tekniske beviser" på mine meninger, eller indgå i diskussioner med dette sigte, da meningerne er stærkt subjektive og skal læses i den kontekst. Og desuden er de fleste "beviser" alligevel ofte meget subjektive, og derfor af begrænset validitet.

Jeg skriver også debatindlæg i ny og næ. Primært til ugebladet Ingeniøren og morgenavisen JyllandsPosten, da det er dem jeg oftest læser. Førstnævnte fordi det er det bedste tekniske ugeblad i Danmark, og sidstnævnte fordi det har den bedste udenlandsdækning.

Kommentarer og anden respons kan sendes til mig
Jeg lover intet, men vil gerne svare på seriøse breve. Jeg elsker at diskutere synspunkter med ligeværdige, men jeg deltager dog pt. ikke i noget online diskussionsforum el.lign. da dem jeg har set virker useriøse. Trash sletter jeg naturligvis omgående. Og "hate-mailers" og spammers risikerer blot at modtage ligesådan fra mig

Aktuelle emner

 
 
Made with HahtSite 5.0 from Haht Software (http://www.haht.com)
© 2001+ Lars V. Nielsen. Gengivelse kun mod eksplicit skriftlig tilladelse.

Siden er sidst opdateret / Page last updated : 2. februar 2003